Zoeken
  • Jeroen Welling

Belangrijke informatie : Vragen over saldo weergave bij de geldautomaten

Onlangs ontvingen wij bij Goedbewind deze mail van de ABN Amro bankBeste bewindvoerder,


Deze mail is bedoeld om u te informeren over een wijziging in de saldo weergave bij de geldautomaten.

Deze wijziging is ingegaan op 17 november en u heeft ons daarover inmiddels veel vragen gesteld.

Helaas hebben wij de impact van deze wijziging op de cliënten onderschat. Daarvoor bieden wij onze excuses aan.

Wij leggen u graag uit wat er is veranderd.


Wat is er veranderd?

Als een klant via de geldautomaat zijn saldo opvraagt ziet de klant nu het actuele saldo van zijn rekening.

Dit saldo komt overeen met het saldo dat de klant ziet in de ABN AMRO app of via Internet Bankieren.

Dit bedrag is dus het bedrag waarover de klant maximaal kan beschikken.


Het is technisch nu nog mogelijk om meer contant geld op te nemen dan het saldo van de rekening.

Hierdoor kon het zijn dat de (leefgeld)rekening tijdelijk een negatief saldo krijgt. Dit is maximaal EUR. 9.99.

Omdat een leefgeldrekening geen roodstand toestaat, gaan we dit aanpassen.


Dat doen we in twee stappen.

  1. De eerste stap was het aanpassen van de weergave van het actuele saldo. Dat hebben we op 17 november gedaan.

  2. De tweede stap is het daadwerkelijk opheffen van de mogelijkheid om rood te kunnen staan. Dit doen we aan het eind van het eerste kwartaal van 2022.

We zullen u tegen die tijd informeren over de definitieve datum.


Opnames zijn vanaf dan alleen nog toegestaan binnen de limiet van de rekening. De limiet van de rekening is het positieve saldo van de rekening

Dit geldt dan ook voor alle contante opnames. Voor de betalingen via de betaalpas en IDeal was dit al zo.


Voorbeeld 1

Het saldo van een leefgeldrekening is EUR. 4,99.

Het saldo kan niet contant worden opgenomen (minimale opname via de geldautomaat is EUR. 10,-).

Uiteraard kunnen er wel betalingen worden gedaan met de betaalpas of IDeal tot het bedrag van EUR.4,99.


Voorbeeld 2

Het saldo van een leefgeldrekening is EUR. 15,65.

Er kan maximaal EUR.10,- contact worden opgenomen(minimale opname via de geldautomaat is EUR. 10,-).

Via de betaalpas en IDeal kan het resterende saldo van EUR. 5,65 worden besteed.


Wat betekent dit voor uw cliënt?

Het kan zijn dat uw cliënt gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de technische mogelijkheid om EUR. 9,99 rood te staan.


Omdat we de weergave van het actuele saldo nu al hebben aangepast, kan het zijn dat uw cliënt denkt dat er minder saldo is om over te beschikken.

Tot het definitieve moment in het eerste kwartaal van 2022 kan uw cliënt nog gebruik blijven maken van deze faciliteit. Ondanks het feit dat de saldo weergave ander doet vermoeden.

Echter willen wij u vragen om u uw cliënten nu al te adviseren hier geen gebruik meer van te maken.


Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


ABN AMRO bank


40 weergaven0 opmerkingen